WATERLINE Horizon Project: Transforming advanced water skilling through the creation of a network of extended-reality water emulative centres - WATERLINE

U okviru poziva HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-05 odobren je za finansiranje projekat "Transforming advanced water skilling through the creation of a network of extended-reality water emulative centres - WATERLINE ", a koji će se realizovati na našem Fakultetu. Univerzitet u Nišu je deo konzorcijuma od 15 partnerskih institucija (University of Exeter, NMBU Oslo, MU Brno, UNIRC Reggio Calabria,...).
WATERLINE ima za cilj da stvori Alijansu evropskih institucija visokog obrazovanja za digitalnu vodu i omogućiti razvoj istraživačkih, obrazovnih i preduzetničkih kapaciteta Alijanse.
Ovo je prvi put da je naš Fakultet učesnik nekog HORIZON projekta.