Poštovani,

Pozivamo Vas da nam se pridružite u obeležavanju deset godina postojanja
KoBSON-a. Dana 18. oktobra 2001. godine prvi put se pojavila veb
stranica našeg servisa, dok danas 10 godina kasnije beležimo oko 4000
poseta na dnevnom nivou.

Kako je evaluacija i promocija uvek aktuelna tema u istraživačkoj
zajednici, pozvali smo predstavnike dva najpoznatija svetska proizvođača
citatnih baza da predstave svoje nove proizvode:
(1) Thomson Reuters (izadavaè Web of Science, Journal Citation Report i
nezaobilaznih Sci lista) će predstaviti Book Citation Index i InCite; i
(2) Elsevier (izdavač SCOPUS-a) koji će predstaviti SciVal.

Nakon izlaganja biæe omogućeno postavljanje pitanja posebno u vezi
tačnosti i pravovremenosti podataka u njihovim bazama, kao i o selekciji
i evaluaciji izvora koju oba izdavača sprovode.

Očekujemo Vas u Narodnoj biblioteci Srbije (Skerlićeva 1) u utorak 18.
oktobra u 13.00 časova. Planirano je da se skup završi do 15.30 časova.

Srdaèan pozdrav do 18. oktobra.

Va¹ KoBSON