O KONFERENCIJI

sinarg konferencija se održava u okviru proslave 50. godina Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Osnovni cilj ovog skupa je prezentacija savremenih dostignuća u nauci i struci u oblasti arhitekture i građevinarstva. Želja organizatora skupa je da na skupu učestvuju domaći i inostrani stručnjaci za teorijska i eksperimentalna istraživanja iz procesa projektovanja i održavanja građevinskih objekata kao i upravljanja projektovanjem i građenjem.
Istovremeno, naučni skup će biti mesto razmene iskustava i informacija o novim dostignućima u planiranju, projektovanju, novim materijalima i tehnologijama za građenje i rekonstrukcije u oblasti arhitekture i graditeljstva.
Ovaj skup treba da posluži kao forum gde stručnjaci iz oblasti građevinarstva i arhitekture imaju mogućnost da predstave rezultate svog rada. Sistem rada ovog simpozijuma podrazumeva da autori pošalju predloge svojih radova Programskom odboru. Svi radovi biće recenzirani od članova Programskog odbora, a prihvaćeni radovi biće publikovani u časopisima nacionalnog značaja Zborniku radova GAF-a (M52) i Nauka+Praksa (M52). Tokom održavanja skupa, autori prihvaćenih radova imaće usmene prezentacije u okviru sesija simpozijuma. Njihove prezentacije biće praćene diskusijama i sugestijama  članova Programskog odbora i ostalih učesnika. Takođe, programom rada predviđene su prezentacije naučnih knjiga iz oblasti građevinarstva i  arhitekture.

Skup je nacionalni sa međunarodnim učešćem.

Radni jezici skupa su srpski i engleski.

 

 


 

 

 

.