ROKOVI

Rezimei i radovi se pripremaju u digitalnom obliku, kao MS Word dokumenti.
Rezimei, do 300 reči, u štampanoj ili elektronskoj formi treba da budu dostavljeni Organizacionom odboru skupa do 15. juna 2010. godine. Na istoj strani lista sa rezimeom, pored naslova, treba da se nalaze i puna imena autora, zvanja, kontakt adrese (klasične i e-mail), kao i kontakt
telefoni.
Detaljno uputstvo za pripremu radova biće dostavljeno autorima uz obaveštenje o prihvatanju rada.
Autori su odgovorni za originalnost teksta, kvalitet i tačnost podataka. Podrazumeva se da rad prethodno nije nigde objavljen.

Dostavljanje rezimea i radova elektronskom poštom na e-mail: milan.gocic@gaf.ni.ac.rs

• dostavljanje rezimea
do 15. juna 2010. godine
• obaveštenje o prihvatanju rezimea
do 01 jula 2010. godine
• prijem kompletnih radova
do 01. septembra 2010. godine
• obaveštenje o prihvatanju radova
do 15. septembra 2010. godine
• dostava revidiranih radova
do 01. oktobra 2010. godine


 


 

 

 

.