PROGRAMSKI ODBOR

 1. Dr Dragan Aranđelović, redovni profesor, dekan Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu
 2. Dr Mirko Grozdanović, redovni profesor, rektor Univerziteta u Nišu
 3. Dr Đorđe Vuksanović, redovni profesor, dekan Građevinskog fakulteta u Beogradu
 4. Dr Vladimir Mako, redovni profesor, dekan Arhitektonskog fakulteta u Beogradu
 5. Dr Marko Ivetić, redovni profesor, prorektor Univerziteta u Beogradu
 6. Dr Veliborka Bogdanović, redovni profesor, prodekan Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu
 7. Dr Radomir Folić, emeritus profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
 8. Dr Nađa Kurtović-Folić, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
 9. Dr Dragoslav Stojić, redovni profesor, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu
 10. Dr Petar Mitković, redovni profesor, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu
 11. Dr Dragan Lukić, vanredni profesor, Građevinski fakultet u Subotici
 12. Dr Slaviša Trajković, vanredni profesor, Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu

 

 

 


 

 

 

.