LINKOVI

Univerziteti

Univerzitet u Nišu
Univerzitet u Novom Sadu
Univerzitet u Beogradu
Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Prištini
Univerzitet u Novom Pazaru

Fakulteti

Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Građevinski fakultet u Beogradu
Arhitektonski fakultet u Beogradu
Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici
Građevinski fakultet Subotica

Univeritetske biblioteke

Univerzitetska biblioteka Nikola Tesla Niš
Univerzitetsak biblioteka Svetozar Marković Beograd
Univerzitetska biblioteka Kragujevac

Dodatni linkovi

arhitektura.rs

 
 

 

 

.