KOTIZACIJA

Kotizacija za učesnike simpozijuma iznosi 4,000.00 dinara. Ovaj iznos kotizacije obuhvata: štampane publikacije sa pratećim materijalima, osveženja u pauzama skupa i prisustvovanje simpozijumu. Studenti doktorskih studija plaćaju kotizaciju 2,000.00 dinara.

Uplatu kotizacije vršiti preko žiro-računa:
Građevinsko-arhitektonski fakultet
br: 840-1746666-70  poziv na broj: 031110
Svrha uplate: za SINARG2010

Kotizaciju treba uplatiti do 15.10.2010.

 


 

 

 

.