DekanatDekanat

Dekan fakulteta

Prof. dr Petar Mitković
dekan@gaf.ni.ac.rs

Prodekan za nastavu i studentska pitanja za studijske programe iz oblasti Arhitekture

Prof. dr Goran Jovanović
goran.jovanovic@gaf.ni.ac.rs

Prodekan za nastavu i studentska pitanja za studijske programe iz oblasti Građevinarstva

Prof. dr Slaviša Trajković
slavisa.trajkovic@gaf.ni.ac.rs

Prodekan za naučno-istraživački i stručni rad i direktor instituta

Prof. dr Dragoslav Stojić
dragoslav.stojic@gaf.ni.ac.rs

Prodekan za finansije

Prof. dr Jelena Marković Branković
jelena.markovic.brankovic@gaf.ni.ac.rs

Kontakt: +381 18 588 202 (tehnički sekretar dekanata)