2018.

С П И С А К

Наставника и сарадника Грађевинско-архитектонског факултета у Нишу по

КАТЕДРАМА И УЖИМ НАУЧНИМ ОБЛАСТИМА (УНО)


КАТЕДРА ЗА КОНСТРУКЦИЈЕ И КОНСТРУКЦИЈСКЕ СИСТЕМЕ АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА

Шеф Катедре: Проф.др Велиборка Богдановић


УНО: ПРОЈЕКТОВАЊЕ КОНСТРУКЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА

 1. Др Велиборка Богдановић, ред.проф.

 2. Др Драган Костић, ванр.проф.

 3. Др Миомир Васов, доцент

 4. Др Александра Цилић,асистент

 5. Мр Данијела Ђурић-Мијовић,асистент

 6. Мр Јелена Савић,асистент

 7. Данијела Милановић, асистент

 8. Вук Милошевић, асистент

 9. Душан Ранђеловић, асистентКАТЕДРА ЗА САОБРАЋАЈНИЦЕ

Шеф Катедре: Проф.др Милорад Златановић


УНО: САОБРАЋАЈНИЦЕ

 1. Др Милорад Златановић,ред.проф.

 2. Др Душан Цветковић,асистент

 3. Др Миомир Миљковић, доцент

 4. Јелена Димитријевић, асистент


УНО: ОРГАНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА

 1. Др Милорад Златановић,ред.проф.

 2. Др Биљана Матејевић,асистент


УНО: ГЕОДЕЗИЈА

 1. Ненад Ћирић,асистент


КАТЕДРА ЗА МАТЕРИЈАЛЕ И КОНСТРУКЦИЈЕ

Шеф Катедре: Проф.др Драгослав Стојић


УНО: КОНСТРУКЦИЈЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

 1. Др Драгослав Стојић,ред.проф.

 2. Др Радован Цветковић,асистент

 3. Др Тодор Вацев,ванр.проф.

 4. Др Срђан Живковић,доцент

 5. Др Предраг Благојевић, доцент

 6. Др Милан Глигоријевић,асистент

 7. Др Дарко Живковић,асистент

 8. Александар Шутановац, асистент

 9. Немања Марковић,асистент


УНО: ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ

 1. Др Зоран Грдић,ред.проф.

 2. Др Гордана Топличић-Ћурчић,ванр.проф.

 3. Др Ненад Ристић,доцент

 4. Душан Грдић,асистентКАТЕДРА ЗА ХИДРОТЕХНИКУ

Шеф Катедре: Др Јелена Марковић, доцент


УНО:ХИДРОТЕХНИКА

 1. Др Јелена Марковић-Бранковић, доцент

 2. Др Борислава Благојевић,доцент

 3. Др Милица Марковић, доцент

 4. Др Драган Радивојевић,асистент


КАТЕДРА ЗА ВОДОПРИВРЕДУ

Шеф Катедре: Проф.др Славиша Трајковић


УНО:ХИДРОТЕХНИКА

 1. Др Славиша Трајковић,ред.проф.

 2. Др Драган Милићевић,доцент

 3. Александра Илић, асистент

 4. Младен Милановић,асистент


КАТЕДРА ЗА ТЕХНИЧКУ МЕХАНИКУ И ТЕОРИЈУ КОНСТРУКЦИЈА

Шеф Катедре: Проф.др Марина Мијалковић


УНО: ТЕХНИЧКА МЕХАНИКА И ТЕОРИЈА КОНСТРУКЦИЈА

 1. Др Марина Мијалковић,ред.проф.

 2. Др Драган Златков,доцент

 3. Др Слободан Ранковић,доцент

 4. Др Биљана Младеновић,доцент

 5. Др Марија Спасојевић-Шурдиловић,доцент

 6. Др Жарко Петровић,доцент

 7. Др Драгана Турнић, доцент

 8. Др Марина Трајковић-Миленковић,асистент

 9. Др Предраг Петронијевић, асистент

 10. Андрија Зорић,асистентКАТЕДРА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ГЕОТЕХНИКУ

Шеф Катедре: Проф.др Верка Проловић


УНО: ГРАЂЕВИНСКА ГЕОТЕХНИКА

 1. Др Верка Проловић,ред.проф.

 2. Др Небојша Давидовић,доцент

 3. Др Зоран Бонић, ванр. проф.

 4. Др Елефтерија Златановић, доцент

 5. Никола Ромић,асистент


КАТЕДРА ЗА ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

Шеф Катедре: Др Владан Николић, доцент


УНО: НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА У АРХИТЕКТУРИ И ГРАЂЕВИНАРСТВУ

 1. Др Соња Красић,ванр.проф.


УНО:АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ

 1. Др Владан Николић,доцент

 2. Оливера Николић,асистент

 3. Јасмина Тамбурић,асистент


КАТЕДРА ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ И ИНФОРМАТИКУ

Шеф Катедре: Проф.др Петар Протић


УНО:МАТЕМАТИКА

 1. Др Петар Протић,ред.проф.

 2. Др Слободан Тричковић,ред.проф.

 3. Др Катарина Петковић,доцент

 4. Др Предраг Поповић,доцент


УНО: ПРИМЕЊЕНА ФИЗИКА

 1. Др Југослав Карамарковић,ред.проф.

 2. Др Снежана Ђорић-Вељковић,ред.проф.


УНО: ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

 1. Др Милан Гоцић,доцент

 2. Милица Ћирић, асистент


КАТЕДРА ЗА ЈАВНЕ ЗГРАДЕ

Шеф Катедре: Проф.др Бранко Турншек

УНО: АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ

 1. Др Бранко Турншек,ванр.проф.

 2. Др Даница Станковић,ванр.проф.

 3. Др Милан Танић,ванр.проф.

 4. Др Александар Милојковић,доцент

 5. Др Марко Николић,доцент

 6. Миланка Васић, асистент

 7. Марина Јордановић, асистент

 8. Иван Костић, асистент

 9. Љиљана Јевремовић, асистент

 10. Војислав Николић, асистент.КАТЕДРА ЗГРАДЕ ЗА СТАНОВАЊЕ

Шеф Катедре: Проф.др Александар Кековић


УНО: АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ

 1. Др Горан Јовановић,ванр.проф.

 2. Др Александар Кековић,ванр.проф.

 3. Др Бранислава Стоиљковић,доцент

 4. Др Милица Живковић, асистент

 5. Др Мирко Станимировић, асистент

 6. Славиша Кондић,асистент


УНО: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И УМЕТНОСТИ

 1. Др Биљана Аранђеловић,доцент

 2. Др Ана Момчиловић-Петронијевић,доцент


КАТЕДРА ЗА УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Шеф Катедре: Проф.др Петар Митковић


УНО:УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

 1. Др Петар Митковић,ред.проф.

 2. Др Љиљана Василевска,ред.проф.

 3. Др Милена Динић,доцент

 4. Др Ивана Богдановић-Протић,доцент

 5. Милица Љубеновић, асистент

 6. Јелена Ђекић, асистент

 7. Милица Игић, асистент

 8. Михаило Митковић, асистент

 9. Магдалена Василевска, асистент