Univerzitet u Nišu
Građevinsko
arhitektonski
fakultet

GAF DOKUMENTI

  
prikaz po:  
  Prikazani fajlovi: 1 - 14 (od 14)

20080803 01 Pravilnik O Postupku Sticanja Zvanja I Zasnivanja Radnog Odnosa Nastavnika Univerziteta U Nišu
pdf file.
Veličina
51.39 KB
Preuzet
768
Datum
08-28-13

20080803 02 Bliži Kriterijumi Za Izbor U Zvanja Nastavnika
pdf file.
Veličina
120.08 KB
Preuzet
653
Datum
08-28-13

Informator O Radu Fakulteta
pdf file.
Veličina
544.09 KB
Preuzet
1011
Datum
04-25-14

KARTON NAUCNOG RADNIKA, KARTON STRUCNIH REFERENCI I PRAVILNICI
txt file.
Veličina
34 B
Preuzet
628
Datum
05-22-13

Obrasci Za Izbor U Zvanje
doc file.
Veličina
32.5 KB
Preuzet
636
Datum
08-28-13

PROGRAM NAUCNO ISTRAZIVACKOG RADA FAKULTETA
doc file.
Veličina
52.5 KB
Preuzet
553
Datum
08-28-13

Pravilnik O Prijavi I Odbrani Zavrsnih Radova
doc file.
Veličina
627 KB
Preuzet
362
Datum
03-08-17

Pravilnik O Prijavi I Odbrani Zavrsnih Radova
pdf file.
Veličina
141.02 KB
Preuzet
1533
Datum
03-08-17

Program Razvoja Naucnog Podmlatka
doc file.
Veličina
62 KB
Preuzet
527
Datum
08-28-13

STATUT FAKULTETA 2018
pdf file.
Veličina
2.57 MB
Preuzet
95
Datum
06-12-18

Statut Građevinsko-arhitektonskog Fakulteta U Nišu 2011
pdf file.
Veličina
338.67 KB
Preuzet
2019
Datum
08-28-13

Uputstvo Za Pisanje Radova - Nauka + Praksa
doc file.
Veličina
45.5 KB
Preuzet
614
Datum
08-28-13

Uputstvo Za Pisanje Radova - Zbornik Radova (potpuno)
doc file.
Veličina
23.5 KB
Preuzet
566
Datum
08-28-13

Uputstvo Za Pisanje Radova - Zbornik Radova (skraceno)
doc file.
Veličina
430 KB
Preuzet
518
Datum
08-28-13

Strana: 1 - Fajlova: 14 - Veličina baze: 4.98 MB