Undergraduate Study

Home

 

 

 

 

 

 

 

Univerzitet u Nisu

Gradjevinsko-arhitektonski fakultet

CDP+ (Course Development Program) Project 053/06

Undergraduate Study - Informatics II

Proposed ERASMUS Subject

Ruhr-University Bochum,

Technical University Graz,

Bauhaus University Weimar,

Technical University Dresden,

 University Skopje,

University Belgrade

 

Naziv

predmeta

INFORMATIKA  II

Šifra (1)

(2)

(3)

Semestar

Fond (4)

ECTS (5)

G-O-305

obavezan

G

III

2+1

4

 

 

 

 

 

 

Cilj predmeta: (6) Ovladavanje osnovnim znanjima iz informatike i elementima  algoritamskog i objektnog programiranja u inžinjerstvu

Veza sa prethodnim predmetima (7): Informatika I, Matematika I

Struktura nastave: predavanja, vežbe, domaći zadaci, konsultacije

Sadržaj:

  1. nedelja

Uvod u Inženjersku informatiku: Predmet proučavanja. Podela Inženjerske informatike. Editor. Programski prevodioci. Interpretatori. Struktura i funkcija operativnih sistema.

  2. nedelja

Modeli mišljenja: Algoritamski modeli mišljenja. Algoritam i predstavljanje algoritama. Princip rada i blok šema računara. Brojni sistemi. Predstavljanje informacija u računaru. Aritmetika računara. Analiza grešaka u numeričkom procesu. Rekurzivna izračunavanja i sumiranje.

  3. nedelja

Uvod u više programske jezike: Evolucija programskih jezika. Viši programski jezici. Osnovni elementi jezika. Konstante, promenljive, aritmetički i logički izrazi, bibliotečke funkcije

  4. nedelja

Naredbe viših programskih jezika: Naredbe dodeljivanja. Ulazno-izlazne naredbe. Opisne naredbe. Kontrolne naredbe.

  5. nedelja

Programiranje numeričkih metoda 1: Numerički metodi za rešavanje jednačina. Iteritivni metodi za rešavanje nelinearnih jednačina. Newtonov metod i razne modifikacije. Sistemi nelinearnih jednačina.

  6. Nedelja

Programiranje numeričkih metoda 2: Rešavanje sistema lineranih jednačina (direktni i iterativni metodi). Inverzija matrica. Problem sopstvenih vrednosti.

  7. Nedelja

Programiranje numeričkih metoda 3: Aproksimacija funkcija, numeričko diferenciranje. Lagrangeova interpolacija. Račun konačnih razlika. Srednje-kvadratne aproksimacije. Formule za diferenciranje.

  8. Nedelja

Programiranje numeričkih metoda 4: Formule za numeričku integraciju. Osnovni metodi za rešavanje diferencijalnih jednačina.

  9. Nedelja

Potprogrami Programska realizacija obrađenih numeričkih metoda. Programski paketi za numeričke metode.

10. Nedelja

Konkurentni modeli mišljenja: Objektno-orijentisani model. Primeri objektno-orijentisanog modela. Softverske komponente za Internet-računarstvo.

11. Nedelja

Pojam klase i objekta: Šta je klasa. Apstraktna klasa. Paket. Interfejs.

12. Nedelja

Detalji: atributi, operacije, osiguranja, kapsuliranje podataka

13. Nedelja

Nasleđivanje, generalizacija, specijalizacija

14. Nedelja

Kontrolne strukture u objektno-orijentisanim jezicima

15. nedelja

Praktični primeri

Aktivnosti i provere znanja u toku nastave: (10) Predavanja (10 poena), Vežbe + domaći zadaci (15 poena),  3 kolokvijuma (pismeni rad + test, 3x25 = 75 poena)

Nedeljno opterećenje studenata: (11)  7 sati

Ocenjivanje: (12) Polaganje putem kolokvijumama ili standardnim pismenim ispitom (3 sata, 50 poena) i testom (1 sat, 25 poena). 

Broj studenata u grupi: (13)  15

Home | Undergraduate Study | Dynet Master Study | Master Study Univ. Nis | Doctoral Study | Numerical Methods in Comp. Engineering | Distance Learning

 Copyright by CPE
For problems or questions regarding this web contact [cpe_nis@yahoo.com]
Last updated: 08/29/07.