GRAĐEVINARSTVOGRAĐEVINARSTVO


DOKTORSKE STUDIJE

AKREDITOVANE STUDIJEAKREDITOVANE STUDIJE


SVRHA I CILJEVI STUDIJSKOG PROGRAMA | KOMPETENCIJE DIPLOMIRANIH STUDENATA

LISTA PREDMETA NA STUDIJSKOM PROGRAMU DOKTORSKIH STUDIJA - DOS GRAĐEVINARSTVO

RASPORED PREDMETA PO SEMESTRIMA I GODINAMA STUDIJA ZA STUDIJSKI PROGRAM DOKTORSKIH STUDIJA - DOS GRAĐEVINARSTVO