Navigacija: [..]/


Naziv fajla Veličina Datum
Prilog 1.4 Odluke o akreditaciji 2014
11.80 MB 21 May 2018
Prilog 1.5 Dozvole za rad
618.9 KB 21 May 2018
Prilog 1.6 Odluke o akreditaciji za NI delatnosti
8.04 MB 21 May 2018
Izvestaj o samovrednovanju 2013-2015.pdf
1.14 MB 21 May 2018
Odluka o usvajanju Izvestaja o samovrednovanju.pdf
200.9 KB 21 May 2018
Prilog 2.3 1a Godisnji izvestaj Komisije_2013.pdf
92.2 KB 21 May 2018
Prilog 2.3 1b Godisnji izvestaj Komisije_2014.pdf
86.2 KB 21 May 2018
Prilog 2.3 1c Godisnji izvestaj Komisije_2015.pdf
85.6 KB 21 May 2018
Prilog 2.4 Izvod iz Zapisnika Komisije 2013-01-21.pdf
140.6 KB 21 May 2018
Prilog 2.5 Izvod iz Zapisnika Komisije 2015-02-06.pdf
148.7 KB 21 May 2018
Prilog 2.6 Saziv Komisije i plan rada 2014-03-21-1.pdf
149.0 KB 21 May 2018
Prilog 2.7 Predlog za kontinuirano prikupljanje podataka 2015-11-06.pdf
39.4 KB 21 May 2018
Prilog 3.1.1 Odluka NNV o imenovanju Komisije za obezbedjenje kvaliteta 2013.pdf
461.6 KB 21 May 2018
Prilog 3.2 Spisak svih anketa.pdf
65.7 KB 21 May 2018
Prilog 4.2 Analiza rezultata anketa o zadovoljstvu poslodavaca.pdf
101.6 KB 21 May 2018
Prilog 5.3 Dokaz o sprovedenim aktivnostima kojima se podstiče sticanje kompetencija.pdf
114.4 KB 21 May 2018
Prilog 6.1 - Nagrade i priznanja.pdf
382.8 KB 21 May 2018
Prilog 7.1 Pravilnik o izboru nastavnika i saradnika.pdf
4.63 MB 21 May 2018
Prilog 7.3 Program razvoja nastavnog kadra.pdf
116.0 KB 21 May 2018
Prilog 8.1 Pravilnik o proceduri prijema studenata.pdf
3.97 MB 21 May 2018
Prilog 8.2 Pravilnik o ocenjivanju.pdf
3.01 MB 21 May 2018
Prilog 9 1 Pravilnik o udzbenicima i izdavackoj delatnosti.pdf
6.93 MB 21 May 2018
Prilog 9.2 Spisak udzbenika i monografija.pdf
357.2 KB 21 May 2018
Prilog 9.3 Pravilnik-o-blizim-uslovima-za-digitalizaciju-.pdf
1.17 MB 21 May 2018
Prilog 10.1-Organizaciona struktura.pdf
236.9 KB 21 May 2018
Prilog 10.2 -Organizacija GAF-Izvod iz Statuta(2011).pdf
40.0 KB 21 May 2018
Prilog 10.2 Izvestaj o studentskom vrednovanju SP i uslova rada.pdf
1.93 MB 21 May 2018
Prilog 10.3-Statut GAF-2011.pdf
342.8 KB 21 May 2018
Prilog 10.4-Pravilnik o sistematizaciji GAF-2006.pdf
585.7 KB 21 May 2018
Prilog 10.5-Poslovnik o radu Saveta GAF-2006.pdf
569.3 KB 21 May 2018
Prilog 10.6-Poslovnik o radu NNV GAF-2006.pdf
120.7 KB 21 May 2018
Prilog 10.7-Izveštaj Studentskog parlamenta GAF-2013.pdf
440.8 KB 21 May 2018
Prilog 10.8-Pravilnik o radu SP GAF-2009.pdf
321.3 KB 21 May 2018
Prilog 10.9.02-Izvestaj Dekana-2014-15.pdf
6.40 MB 21 May 2018
Prilog 10.10.02-Izveštaj predsednika Saveta GAF 2014-2015.pdf
315.6 KB 21 May 2018
Prilog 12. 1F Plan.pdf
1.43 MB 21 May 2018
Prilog 12.2 FIzvestaj.pdf
1.50 MB 21 May 2018
Prilog 13.1.1 Odluka NNV o imenovanju Komisije za obezbedjenje kvaliteta.pdf
484.8 KB 21 May 2018
Prilog 13.1.1a Odluka NNV o imenovanju Komisije za obezbedjenje kvaliteta 2013.pdf
461.6 KB 21 May 2018
Prilog 13.1.1b Odluka NNV o imenovanju Komisije za obezbedjenje kvaliteta 2010.pdf
82.8 KB 21 May 2018
Prilog 13.1.2 Studentski Parlament-clanovi komisije 2014-15.pdf
661.9 KB 21 May 2018
Prilog 13.1.3 SP-2013_Izvestaj.pdf
2.24 MB 21 May 2018
Prilog 13.1.3a Odluke Studentskog parlamenta.jpg
1.02 MB 21 May 2018
Prilog 13.1.4 Pravilnik o radu SP.pdf
408.4 KB 21 May 2018
Prilog 14.1 GAF Site 01_GAF Site 02.pdf
310.8 KB 21 May 2018
Prilog 14.1-01_001 Web Str-Kvaliteta.pdf
48.9 KB 21 May 2018
Prilog 14.1-02_001 Procedura isticanja na internet.pdf
452.1 KB 21 May 2018
Tabela 4.1 Lista svih SP.pdf
387.3 KB 21 May 2018
Tabela 6.1 Naziv i broj naucno-istrazivackih projekata.pdf
260.8 KB 21 May 2018
Tabela 6.7 Lista mentora.pdf
273.9 KB 21 May 2018
Tabela 7.1 Pregled broja nastavnika i staus nastavnika.pdf
458.8 KB 21 May 2018
Tabela 7.2 Pregled broja saradnika i staus sаradnika.pdf
598.8 KB 21 May 2018
Tabela 9.1 - Broj i vrsta biblioteckihjedinica.pdf
123.2 KB 21 May 2018
Tabela 9.2 - Popis informatickih resursa.pdf
385.4 KB 21 May 2018
Tabela 10. 1-Nenastavno osoblje po službama.pdf
236.9 KB 21 May 2018
Tabela 11.01 Tabela povrsina GAF.pdf
197.5 KB 21 May 2018
Tabela 11.02. Spisak merne opreme.pdf
88.3 KB 21 May 2018
Tabela 11.2.1 OS2012.pdf
101.7 KB 21 May 2018
Tabela 11.2.2 OS2013.pdf
103.4 KB 21 May 2018
Tabela 11.2.3 OS2014.pdf
108.8 KB 21 May 2018
Tabela 11.2.4 OS2015.pdf
112.9 KB 21 May 2018
Tabelа 6.3 Pregled naucno-istrazivackih rezultata u 2015.pdf
183.5 KB 21 May 2018
Tabelа 6.4 Spisak SCISSCI radova.pdf
216.8 KB 21 May 2018
Tabelа 6.5 Lista odbranjenih doktorskih disertacija.pdf
942.5 KB 21 May 2018
Tabelа 6.6 Naziv i broj strucnih projekata.pdf
167.8 KB 21 May 2018

strana učitana za 0.011 sek
GAF 2014.