Uputstvo za PRVI PRISTUP studentskom portalu

1. Na šalteru studentske evidencije prijavite svoju e-mail adresu _________@___________

2. U svom web browseru unesite adresu: portal.gaf.ni.ac.rs

3. Izaberite opciju “Zaboravili ste lozinku”

4. Unesite svoje korisničko ime:  Broj indeksa ćiriličnim pismom sa crticom, npr. PA-3355

5. Unesite kontrolne reči (zaštita od automatizovanih pristupa)

6. Kliknite na „Pošalji zahtev“

7. Na vašu e-mail adresu stići će link za web proceduru promene loznke za  pristup portalu.

 

Za buduća plaćanja:

Pre prijavljivanja ispita uplatite potrebne iznose na žiro račun   840-1746666-70

i obavezno u pozivu na broj unesite svoj poziv na broj koji mozete generisati na sajtu:

http://gaf.ni.ac.rs/ctrl/ctrl97.html

Index

Kontrolni br.

Poziv na br.

 

97